เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน


 

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 22 ณ วันที่10 มิถุนายน 2562

พบผู้ป่วยสะสม 13,113 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 20.05 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 858 ราย...

อ่านข้อมูลเพิมเติมได้ที่นี้