เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน


 

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 19 ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

พบผู้ป่วยสะสม 11,107 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 16.98 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 332 ราย...

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้