เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน

E-Learning สำหรับผู้ดูแลเด็ก

 
 
 

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 18 ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

พบผู้ป่วยสะสม 10,775 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 16.47 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 345 ราย...

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้