เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน


 

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 17 ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2562

พบผู้ป่วยสะสม 10,430 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 15.94 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 285 ราย...

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้