เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน


 

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 16 ณ วันที่ 28 เมษายน 2562

พบผู้ป่วยสะสม 10,145 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 15.51 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 318 ราย...

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้