เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน

E-Learning สำหรับผู้ดูแลเด็ก

 
 
 

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 49 ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 67,122  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 101.61 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 906 ราย...

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้