เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน


 
การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่ายาง
ระวัง! เด็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก-ไข้หวัดใหญ่ช่วงเปิดเทอม
โรคมือเท้าปาก
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลกลุ่มอาการของโรคติดต่อในเด็ก
ขั้นตอนการใช้งานบทเรียน E-learning
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลแบบคัดกรองโรค
ขั้นตอนการเพิ่มรายชื่อห้องเรียน/รายชื่อครู/รายชื่อนักเรียน
ขั้นตอนการเพิ่มน้ำหนักส่วนสูงเพื่อดูการเจริญเติบโตในเด็ก
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก "สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ"
ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลคุณภาพปลอดโรค
โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคดีเด่นระดับจังหวัด
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
โรคมือเท้าปาก
ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางม่วง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิเกา. อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ศูนย์เด็กเล็กอบต.หนองบัวดง ศรีสะเกษ
ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค เทศบาลตำบลสวนผึ้ง
ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค อบต.หนองเกาะ