เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน

E-Learning สำหรับผู้ดูแลเด็ก

 
 
 
สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 45 (ณ.วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558)

พบผู้ป่วย 35,114 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 53.92 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 624 ราย...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 44 (ณ.วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558)

พบผู้ป่วย 34,490 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 52.96 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 663 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 43 (ณ.วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558)

พบผู้ป่วย 33,827 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 51.94 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 674 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 42 (ณ.วันที่ 25 ตุลาคม 2558)

พบผู้ป่วย 33,153 ราย คิดเป็นนอัตราป่วย 50.91 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 599 ราย… อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 41 (ณ.วันที่ 19 ตุลาคม 2558)

  พบผู้ป่วย 32,554 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 49.99 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 996 ราย...   อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 40 (ณ.วันที่ 12 ตุลาคม 2558)

พบผู้ป่วย 31,558 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 48.46 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 1,007 ราย สัปดาห์นี้มีเหตุการณ์เพิ่มเติมแบบเป็นกลุ่มก้อน จำนวน 2 เหตุการณ์... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 39 (ณ.วันที่ 5 ตุลาคม 2558)

พบผู้ป่วย 30,551 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 46.91 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 1,089 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 38 (ณ.วันที่ 21 กันยายน 2558 )

พบผู้ป่วย 29,462 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 45.24 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 885 ราย  สัปดาห์นี้มีรายงานการระบาดโรคมือ เท้า ปาก แบบเป็นกลุ่มก้อน เพิ่มเติม 1 เหตุการณ์   อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 37 (ณ.วันที่ 21 กันยายน 2558 )

เข้ม คัดกรอง“โรคมือ เท้า ปาก” ศูนย์เด็กเล็ก-โรงเรียนอนุบาล พบผู้ป่วย 28,577 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 43.88 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 1,105 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 36 ( ณ.วันที่ 14 กันยายน 2558 )

พบผู้ป่วย 27,472 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 42.18 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 1,065 ราย เตือน 17 จังหวัด เสี่ยงโรคมือ เท้า ปาก…        อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 35 ( ณ.วันที่ 9 กันยายน 2558 )

พบผู้ป่วย 26,407 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 40.55 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 1,048 ราย ล่าสุดพบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มเติม 1 ราย     ที่จังหวัดชลบุรี เป็นเพศหญิง อายุ 4 ปี 10 เดือน ให้ผลผลบวกเชื้อ Enterovirus 71 ... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 34 ( ณ.วันที่ 30 สิงหาคม 2558 )

     พบผู้ป่วย 25,359 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 38.94 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 909 ราย  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้...

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 33 (ณ.วันที่ 23 สิงหาคม 2558 )

  พบผู้ป่วย 24,450 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 37.54 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 262 ราย  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 32 ( ณ.วันที่ 17 สิงหาคม 2558 )

ข้อมูลเฝ้าระวังโรคพบผู้ป่วย 24,188 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 37.14 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 1,155 ราย  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 31 (ณ.วันที่ 10 สิงหาคม 2558 )

  สัปดาห์ที่ 31 พบผู้ป่วย 23,033 ราย คิดเเป็นอัตราป่วย 35.37 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 1,207 ราย  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 30 (ณ.วันที่ 2 สิงหาคม 2558 )

 พบผู้ป่วย 21,826 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 33.51 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 1,781 ราย  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 29 (ณ.วันที่ 26 กรกฎาคม 2558 )

พบผู้ป่วย 20,045 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 30.78 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 574 ราย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 28 (ณ.วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 )

 พบผู้ป่วย 19,471 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 29.90  ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 2,009 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย คือจังหวัดตาก เป็นเพศชาย อายุ 1 ปี 8 เดือน  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 27 (ณ.วันที่12 กรกฎาคม 2558 )

ข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากสำนักระบาดวิทยา ปี 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2558 (สัปดาห์ที่ 27)    พบผู้ป่วย 17,462 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 26.81 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 1,975 ราย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 26 (ณ.วันที่ 5 กรกฎาคม 2558 )

ข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากสำนักระบาดวิทยา ปี 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2558 (สัปดาห์ที่ 26)       พบผู้ป่วย 15,487 ราย คิดเปนอัตราปวย 23.78 ตอแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 1,327 ราย  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้่