เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน

E-Learning สำหรับผู้ดูแลเด็ก

 
 
 
สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 13 (ณ.วันที่ 2 เมษายน 2559 )

พบผู้ป่วย 9,494 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 14.58 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 521 ราย...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 12 (ณ.วันที่ 28 มีนาคม 2559 )

พบผู้ป่วย 8,973 ราย จาก 76 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 13.78 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 645 ราย...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้่

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 11 (ณ.วันที่ 20 มีนาคม 2559 )

  พบผู้ป่วย 8,328 ราย จาก 76 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 12.79 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 615 ราย...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 10 (ณ.วันที่ 14 มีนาคม 2559 )

พบผู้ป่วย 7,713 ราย จาก 76 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 11.84 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 619 ราย...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 9 (ณ.วันที่ 7 มีนาคม 2559 )

 พบผู้ป่วย 7,094 ราย จาก 76 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 10.89 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 907 ราย...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 8 (ณ.วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 )

   พบผู้ป่วย 6,187 ราย จาก 76 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 9.50 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 827 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 7 (ณ.วันที่23 กุมภาพันธ์ 2559 )

   พบผู้ป่วย 5,360 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 8.23 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 805 ราย...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 6 (ณ.วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 )

พบผู้ป่วย 4,555 ราย  จาก 76 จังหวัด  คิดเป็นอัตราป่วย 6.99 ต่อแสนประชากร  เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 595 ราย...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 5 (ณ.วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 )

  พบผู้ป่วย 3,960 ราย  จาก 77 จังหวัด  คิดเป็นอัตราป่วย 6.08 ต่อแสนประชากร  เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 964 ราย  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 4 (ณ.วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 )

พบผู้ป่วย 2,996 ราย  จาก 75 จังหวัด  คิดเป็นอัตราป่วย 4.60 ต่อแสนประชากร  เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 986 ราย...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 3 (ณ.วันที่ 25 มกราคม 2559)

                 พบผู้ป่วย 2,010 ราย จาก 74 จังหวัด  คิดเป็นอัตราป่วย 3.09 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว   856 ราย...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้่

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 2 (ณ.วันที่ 18 มกราคม 2559)

พบผู้ป่วย 1,154 ราย จาก 69 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.77 ต่อแสนประชากร...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 1 (ณ.วันที่ 11 มกราคม 2559)

   พบผู้ป่วย 609 ราย จาก 42 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.94 ต่อแสนประชากร...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 52 (ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

      พบผู้ป่วย 40,517 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 62.21 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 569 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 51 (ณ.วันที่ 27 ธันวาคม 2558)

พบผู้ป่วย 39,948 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 61.34 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 919 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 50 (ณ.วันที่ 21 ธันวาคม 2558)

พบผู้ป่วย 39,029 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 59.93 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 1,554 ราย...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 49 (ณ.วันที่ 14 ธันวาคม 2558)

พบผู้ป่วย 37,475 ราย คิดเป็นอันตราป่วย 57.54 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 145 รายอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 48 (ณ.วันที่ 7 ธันวาคม 2558)

  พบผู้ป่วย 37,330 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 57.32 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 895 ราย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 47 (ณ.วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558)

  พบผู้ป่วย 36,435 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 55.95 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 723 ราย...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 46 (ณ.วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558)

พบผู้ป่วย 35,712 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 54.84 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 598 ราย...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้