เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน

E-Learning สำหรับผู้ดูแลเด็ก

 
 
 
สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 24 (ณ.วันที่ 20 มิถุนายน 2559 )

พบผู้ป่วย 17,559 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 26.84 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,422 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 23 (ณ.วันที่ 13 มิถุนายน 2558 )

พบผู้ป่วย 15,137 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 23.14 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,410 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 22 (ณ.วันที่ 6 มิถุนายน 2559 )

เริ่มเข้าสู่ฤดูระบาดโรคมือเท้าปาก พบผู้ป่วย 13,727 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 20.98 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 985 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 21 (ณ.วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 )

พบผู้ป่วย 12,742 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 19.48 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 568 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 20 (ณ.วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 )

พบผู้ป่วย 12,174 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 18.61 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 445 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 19 (ณ.วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 )

พบผู้ป่วย 11,729 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 17.93 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 347 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 18 (ณ.วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 )

พบผู้ป่วย 11,382 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 17.40 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 270 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 17 (ณ.วันที่ 30 เมษายน 2559)

 พบผู้ป่วย 11,112 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 16.98 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 484 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 16 (ณ วันที่ 27 เมษายน 2559 )

พบผู้ป่วย 10,628 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 16.24 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 408 ราย...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 15 (ณ.วันที่ 17 เมษายน 2559 )

พบผู้ป่วย 10,220 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 15.62 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 223 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 14 (ณ.วันที่ 11 เมษายน 2559 )

พบผู้ป่วย 9,997 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 15.26 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 503 ราย...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 13 (ณ.วันที่ 2 เมษายน 2559 )

พบผู้ป่วย 9,494 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 14.58 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 521 ราย...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 12 (ณ.วันที่ 28 มีนาคม 2559 )

พบผู้ป่วย 8,973 ราย จาก 76 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 13.78 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 645 ราย...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้่

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 11 (ณ.วันที่ 20 มีนาคม 2559 )

  พบผู้ป่วย 8,328 ราย จาก 76 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 12.79 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 615 ราย...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 10 (ณ.วันที่ 14 มีนาคม 2559 )

พบผู้ป่วย 7,713 ราย จาก 76 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 11.84 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 619 ราย...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 9 (ณ.วันที่ 7 มีนาคม 2559 )

 พบผู้ป่วย 7,094 ราย จาก 76 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 10.89 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 907 ราย...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 8 (ณ.วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 )

   พบผู้ป่วย 6,187 ราย จาก 76 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 9.50 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 827 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 7 (ณ.วันที่23 กุมภาพันธ์ 2559 )

   พบผู้ป่วย 5,360 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 8.23 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 805 ราย...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 6 (ณ.วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 )

พบผู้ป่วย 4,555 ราย  จาก 76 จังหวัด  คิดเป็นอัตราป่วย 6.99 ต่อแสนประชากร  เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 595 ราย...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 5 (ณ.วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 )

  พบผู้ป่วย 3,960 ราย  จาก 77 จังหวัด  คิดเป็นอัตราป่วย 6.08 ต่อแสนประชากร  เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 964 ราย  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้