เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน

E-Learning สำหรับผู้ดูแลเด็ก

 
 
 
สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 44 (ณ.วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559)

พบผู้ป่วย 73,322 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 112.07 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 788  ราย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 43 (ณ.วันที่ 30 ตุลาคม 2559)

พบผู้ป่วย 72,534 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 110.86 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 924  ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 42 (ณ.วันที่ 23 ตุลาคม 2559)

พบผู้ป่วย 71,610 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 109.45 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,540 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 41 (ณ.วันที่ 16 ตุลาคม 2559)

พบผู้ป่วย 70,070 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 107.10 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,301 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 40 (ณ.วันที่ 10 ตุลาคม 2559)

พบผู้ป่วย 68,769 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 105.11 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,253 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 39 (ณ.วันที่ 3 ตุลาคม 2559)

พบผู้ป่วย 67,516 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 103.19 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,527 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 38 (ณ.วันที่ 23 กันยายน 2559)

พบผู้ป่วย 65,989 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 100.86 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,773 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้่

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 37 (ณ.วันที่ 19 กันยายน 2559)

พบผู้ป่วย 64,216 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 98.15 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,866 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 36 ( ณ.วันที่ 12 กันยายน 2559 )

พบผู้ป่วย 62,350 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 95.30 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,043 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 35 (ณ.วันที่ 5 กันยายน 2559)

พบผู้ป่วย 60,307 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 92.17 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,753 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 34 (ณ.วันที่ 29 สิงหาคม 2559)

พบผู้ป่วย 57,554 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 87.97 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,027 ราย และสัปดาห์นี้พบผู้ป่วยสงสัยเสียชิวิต 1 ราย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 33 (ณ.วันที่ 22 สิงหาคม 2559 )

พบผู้ป่วย 55,527 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 84.87 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,557 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 32 ( ณ.วันที่ 15 สิงหาคม 2559 )

พบผู้ป่วย 52,970 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 80.96 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,713 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 31 (ณ.วันที่ 10 สิงหาคม 2559)

พบผู้ป่วย 50,257 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 76.81 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 4,052 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 30 (ณ.วันที่ 1 สิงหาคม 2559 )

พบผู้ป่วย 46,205 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 70.62 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 4,480 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 29 (ณ.วันที่ 25 กรกฎาคม 2559)

พบผู้ป่วย 41,725 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 63.77 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 3,967 ราย.... มีผู้เสียชีวิต อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 28 (ณ.วันที่ 20 กรกฎาคม 2559)

พบผู้ป่วย 37,758 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 57.71 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 6,706 ราย พบผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิต 1 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 27 (ณ.วันที่ 11 กรกฎาคม 2559)

พบผู้ป่วย 31,052 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 47.46 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 5,969 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้่

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 26 (ณ.วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 )

พบผู้ป่วย 25,083 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 38.34 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 4,306 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 25 (ณ.วันที่ 27 มิถุนายน 2559)

พบผู้ป่วย 20,777 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 31.76 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 3,218 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้