เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน

E-Learning สำหรับผู้ดูแลเด็ก

 
 
 
สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 33 (ณ.วันที่ 22 สิงหาคม 2559 )

พบผู้ป่วย 55,527 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 84.87 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,557 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 32 ( ณ.วันที่ 15 สิงหาคม 2559 )

พบผู้ป่วย 52,970 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 80.96 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,713 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 31 (ณ.วันที่ 10 สิงหาคม 2559)

พบผู้ป่วย 50,257 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 76.81 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 4,052 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 30 (ณ.วันที่ 1 สิงหาคม 2559 )

พบผู้ป่วย 46,205 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 70.62 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 4,480 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 29 (ณ.วันที่ 25 กรกฎาคม 2559)

พบผู้ป่วย 41,725 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 63.77 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 3,967 ราย.... มีผู้เสียชีวิต อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 28 (ณ.วันที่ 20 กรกฎาคม 2559)

พบผู้ป่วย 37,758 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 57.71 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 6,706 ราย พบผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิต 1 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 27 (ณ.วันที่ 11 กรกฎาคม 2559)

พบผู้ป่วย 31,052 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 47.46 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 5,969 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้่

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 26 (ณ.วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 )

พบผู้ป่วย 25,083 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 38.34 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 4,306 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 25 (ณ.วันที่ 27 มิถุนายน 2559)

พบผู้ป่วย 20,777 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 31.76 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 3,218 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 24 (ณ.วันที่ 20 มิถุนายน 2559 )

พบผู้ป่วย 17,559 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 26.84 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,422 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 23 (ณ.วันที่ 13 มิถุนายน 2558 )

พบผู้ป่วย 15,137 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 23.14 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,410 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 22 (ณ.วันที่ 6 มิถุนายน 2559 )

เริ่มเข้าสู่ฤดูระบาดโรคมือเท้าปาก พบผู้ป่วย 13,727 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 20.98 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 985 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 21 (ณ.วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 )

พบผู้ป่วย 12,742 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 19.48 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 568 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 20 (ณ.วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 )

พบผู้ป่วย 12,174 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 18.61 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 445 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 19 (ณ.วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 )

พบผู้ป่วย 11,729 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 17.93 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 347 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 18 (ณ.วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 )

พบผู้ป่วย 11,382 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 17.40 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 270 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 17 (ณ.วันที่ 30 เมษายน 2559)

 พบผู้ป่วย 11,112 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 16.98 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 484 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 16 (ณ วันที่ 27 เมษายน 2559 )

พบผู้ป่วย 10,628 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 16.24 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 408 ราย...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 15 (ณ.วันที่ 17 เมษายน 2559 )

พบผู้ป่วย 10,220 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 15.62 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 223 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 14 (ณ.วันที่ 11 เมษายน 2559 )

พบผู้ป่วย 9,997 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 15.26 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 503 ราย...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้