เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน

E-Learning สำหรับผู้ดูแลเด็ก

 
 
 
สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 3 (ณ.วันที่ 3 มกราคม 2560)

พบผู้ป่วย 2,296 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 3.51 ต่อแสนประชากร สัปดาห์นี้พบผู้เสียชีวิต 1 ราย จังหวัดลพบุรี...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 52 (ณ.วันที่ 29 ธันวาคม 2559)

พบผู้ป่วย 79,854 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 122.05 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,177 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 51 (ณ.วันที่ 25 ธันวาคม 2559)

พบผู้ป่วย 78,677 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 120.25  ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,033 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 50 (ณ.วันที่ 17 ธันวาคม 2559)

พบผู้ป่วย 77,644 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 118.67  ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 796 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 49 (ณ.วันที่ 12 ธันวาคม 2559)

พบผู้ป่วย 76,848 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 117.46  ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 725 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 48 (ณ.วันที่ 5 ธันวาคม 2559)

พบผู้ป่วย 76,123 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 116.35  ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 327  ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 47 (ณ.วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559)

พบผู้ป่วย 75,796 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 115.85  ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 930  ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 46 (ณ.วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559)

พบผู้ป่วย 74,866 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 114.43  ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 696  ราย...อ่านข้อมูลมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 45 (ณ.วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559)

พบผู้ป่วย 74,170 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 113.36  ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 848  ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 44 (ณ.วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559)

พบผู้ป่วย 73,322 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 112.07 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 788  ราย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 43 (ณ.วันที่ 30 ตุลาคม 2559)

พบผู้ป่วย 72,534 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 110.86 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 924  ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 42 (ณ.วันที่ 23 ตุลาคม 2559)

พบผู้ป่วย 71,610 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 109.45 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,540 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 41 (ณ.วันที่ 16 ตุลาคม 2559)

พบผู้ป่วย 70,070 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 107.10 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,301 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 40 (ณ.วันที่ 10 ตุลาคม 2559)

พบผู้ป่วย 68,769 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 105.11 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,253 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 39 (ณ.วันที่ 3 ตุลาคม 2559)

พบผู้ป่วย 67,516 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 103.19 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,527 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 38 (ณ.วันที่ 23 กันยายน 2559)

พบผู้ป่วย 65,989 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 100.86 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,773 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้่

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 37 (ณ.วันที่ 19 กันยายน 2559)

พบผู้ป่วย 64,216 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 98.15 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,866 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 36 ( ณ.วันที่ 12 กันยายน 2559 )

พบผู้ป่วย 62,350 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 95.30 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,043 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 35 (ณ.วันที่ 5 กันยายน 2559)

พบผู้ป่วย 60,307 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 92.17 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,753 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 34 (ณ.วันที่ 29 สิงหาคม 2559)

พบผู้ป่วย 57,554 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 87.97 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,027 ราย และสัปดาห์นี้พบผู้ป่วยสงสัยเสียชิวิต 1 ราย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้