เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน

E-Learning สำหรับผู้ดูแลเด็ก

 
 
 
สถานการณฺ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 23 มิถุนายน 2560

พบผู้ป่วย 21,689 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 33.15 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,625 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

สถานการณฺ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 22 มิถุนายน 2560

พบผู้ป่วย 20,064 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 30.67 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,075 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 21 (ณ.วันที่ 29 พฤษภาคม 2560)

พบผู้ป่วย 18,989 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 29.02 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 646 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 20 (ณ.วันที่ 22 พฤษภาคม 2560)

พบผู้ป่วย 18,343 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 28.04 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 394 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 19 (ณ.วันที่ 14 พฤษภาคม 2560)

พบผู้ป่วย 17,949 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 27.43 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 374 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 18 (ณ.วันที่ 8 พฤษภาคม 2560)

พบผู้ป่วย 17,575 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 26.86 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 458 ราย..อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 17 (ณ.วันที่ 30 เมษายน 2560)

พบผู้ป่วย 17,117 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 26.16 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 462 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 16 (ณ.วันที่ 24 เมษายน 2560)

พบผู้ป่วย 16,655 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 25.46 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 618 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้..

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 15 (ณ.วันที่ 18 เมษายน 2560)

พบผู้ป่วย 16,037 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 24.51 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 658 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 14 (ณ.วันที่ 10 เมษายน 2560)

พบผู้ป่วย 15,379 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 23.51 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 738 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 13 (ณ.วันที่ 3 เมษายน 2560)

พบผู้ป่วย 14,641 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 22.38 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 753 ราย สัปดาห์นี้มีเหตุการณ์โรคมือเท้าปาก 1 เหตุการณ์ ในจังหวัดยโสธร.... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 12 (ณ.วันที่ 27 มีนาคม 2560)

พบผู้ป่วย 13,888 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 21.23 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,073 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 11 (ณ.วันที่ 19 มีนาคม 2560)

 พบผู้ป่วย 11,815 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 19.59 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,202 ราย   มีผู้เสียชีวิตสงสัยด้วยโรคมือเท้าปาก 2 ราย คือจังหวัดลพบุรี กับจังหวัดจันทบุรี รอผลยืนยัน... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 10 (ณ.วันที่ 13 มีนาคม 2560)

พบผู้ป่วย 11,613 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 17.75 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,211 ราย..อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 9 (ณ.วันที่ 5 มีนาคม 2560)

พบผู้ป่วย 10,402 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 15.90 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,137 ราย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้่

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 8 (ณ.วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560)

พบผู้ป่วย 9,265 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 14.16 ต่อแสนประชากร..อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 7 (ณ.วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560)

พบผู้ป่วย 7,684 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอันอัตราป่วย 11.74 ต่อแสนประชากร อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 6 (ณ.วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560)

พบผู้ป่วย 6,790 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 10.38 ต่อแสนประชากร...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 5 (ณ.วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560)

พบผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 7.99 ต่อแสนประชากร...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 4 (ณ.วันที่ 29 มกราคม 2560)

พบผู้ป่วย 3,714 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 5.68 ต่อแสนประชากรอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้