เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน

E-Learning สำหรับผู้ดูแลเด็ก

 
 
 
สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 43 ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

พบผู้ป่วยสะสม 64,346 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 98.35 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 690 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 42 ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2560

พบผู้ป่วยสะสม 63,656 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 97.29 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 870 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 41 ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560

พบผู้ป่วยสะสม 62,786 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 95.96 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,112 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 40 ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560

พบผู้ป่วยสะสม 61,674 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 94.26 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,191 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 39 ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560

พบผู้ป่วยสะสม 60,483 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 92.44 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,412 ราย...อ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 38 วันที่ 25 กันยายน 2560

พบผู้ป่วยสะสม 59,071 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 90.29 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,566 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 37 วันที่ 18 กันยายน 2560

พบผู้ป่วยสะสม 57,505 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 87.89 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,635 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณฺ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 36 วันที่ 11 กันยายน 2560

พบผู้ป่วยสะสม 55,870 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 85.39 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,312 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณฺ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 35 วันที่ 3 กันยายน 2560

พบผู้ป่วยสะสม 54,558 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 83.39 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,730 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

สถานการณฺ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 34 วันที่ 28 สิงหาคม 2560

พบผู้ป่วยสะสม 52,828 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 80.74 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,597 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

สถานการณฺ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 33 วันที่ 21 สิงหาคม 2560

พบผู้ป่วยสะสม 51,231 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 78.30 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,212 ราย..อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

สถานการณฺ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 32 วันที่ 14 สิงหาคม 2560

พบผู้ป่วยสะสม 49,019 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 74.92 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,547 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณฺ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 31 วันที่ 7 สิงหาคม 2560

พบผู้ป่วย 46,472 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 71.03 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,374 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณฺ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 30 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

พบผู้ป่วย 44,098 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 67.40 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,810 ราย...อ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

สถานการณฺ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 29 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560

พบผู้ป่วย 41,288 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 63.11 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 3,345 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

สถานการณฺ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 28 วันที่ 17 กรกฎาคม 2560

พบผู้ป่วย 37,943 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 57.99 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 3,423 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

สถานการณฺ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 27 วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

พบผู้ป่วย 34,520 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 52.76 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 3,978 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

สถานการณฺ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 26 วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

พบผู้ป่วย 30,542 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 46.68 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 3,309 ราย พบผู้เสียสงสัยชีวิตแล้ว 3 ราย ยืนยัน 2 ราย..อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

สถานการณฺ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 25 มิถุนายน 2560

พบผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิต 2 ราย และมีผู้ป่วย 27,233 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 41.62 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 3,228 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณฺ์โรคมือเท้าปาก ประจำสัปดาห์ที่ 24 มิถุนายน 2560

พบผู้ป่วย 24,005 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 36.69 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,316 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้