เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน

E-Learning สำหรับผู้ดูแลเด็ก

 
 
 
สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 10 ณ วันที่19 มีนาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 7,715 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 11.79 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 789 ราย...อ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 9 ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 6,926 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 10.52 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 940 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 8 ณ วันที่ 4 มีนาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 5,986 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 9.15 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 737 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 7 ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

พบผู้ป่วยสะสม 5,249 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 7.97 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 992 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 6 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

พบผู้ป่วยสะสม 4,257 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 6.51 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 778 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 5 ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

พบผู้ป่วยสะสม 3,479 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 5.32 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 746 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 4 ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

พบผู้ป่วยสะสม 2,733 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 4.18 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 701 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 3 ณ วันที่ 29 มกราคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 2,032 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 3.11 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 747 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 2 ณ วันที่ 22 มกราคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 1,285 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.96 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 656 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 1 ณ วันที่ 15 มกราคม 2561

พบผู้ป่วย 629 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.96 ต่อแสนประชากร...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 53 ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

พบผู้ป่วยสะสม 70,377 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 107.57 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 188 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 52 ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560

พบผู้ป่วยสะสม 70,189 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 107.28 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 725 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 51 ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2560

พบผู้ป่วยสะสม 69,464 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 106.17 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 502 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 50 ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2560

พบผู้ป่วยสะสม 68,962 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 105.40 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 878 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 49 ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560

พบผู้ป่วยสะสม 68,084 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 104.06 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 612 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 48 ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560

พบผู้ป่วยสะสม 67,472 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 103.13 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 960 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 47 ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560

พบผู้ป่วยสะสม 66,512 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 101.66 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 568 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 46 ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

พบผู้ป่วยสะสม 65,944 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 100.79 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 544 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 45 ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

พบผู้ป่วยสะสม 65,400 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 99.96 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 482 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 44 ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560

พบผู้ป่วยสะสม 64,918 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 99.22 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 572 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้