เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน

E-Learning สำหรับผู้ดูแลเด็ก

 
 
 
สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 30 ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 36,902  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 56.40 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 3,703 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 29 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 33,199  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 50.43 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,047 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 28 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 31,152  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 47.32 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 3,404  ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 27 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 27,748  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 42.15 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 3,282 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 26 ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 24,466  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 37.39 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 3,770 ราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 25 ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 20,696  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 31.44 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,117 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 24 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561

พบผู้ป่วยสะสม 18,579  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 28.22 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,240 ราย มีผู้ป่วยสะสมเสียชีวิต 4 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 23 ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561

พบผู้ป่วยสะสม 16,339  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 24.82 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,536 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 22 ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561

พบผู้ป่วยสะสม 14,803  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 20.49 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,249 ราย มีผู้ป่วยสงสัยสะสมเสียชีวิต 3 ราย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 21 ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561

พบผู้ป่วยสะสม 13,554  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 20.59 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 772 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 20 ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 12,782  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 19.54 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 608 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 19 ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 12,174  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 18.49 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 502 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 18 ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 11,672  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 17.73 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 346 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 17 ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 11,326 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 17.20 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 445 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 16 ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

พบผู้ป่วยสะสม 10,881 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 16.53 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 399 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 15 ณ วันที่ 23 เมษายน 2561

พบผู้ป่วยสะสม 10,482 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 15.92 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 563 ราย..อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 14 ณ วันที่ 17 เมษายน 2561

พบผู้ป่วยสะสม 9,919 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 15.07 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 337 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 13 ณ วันที่ 9 เมษายน 2561

พบผู้ป่วยสะสม 9,582 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 14.65 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 434 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 12 ณ วันที่ 1 เมษายน 2561

พบผู้ป่วยสะสม 9,148 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 13.90 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 814 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 11 ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 8,334 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 12.66 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 619 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้