เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน

E-Learning สำหรับผู้ดูแลเด็ก

 
 
 
สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 25 (ณ.วันที่ 29 มิถุนายน 2558 )

ข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากสำนักระบาดวิทยา ปี 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2558 (สัปดาห์ที่ 25)       พบผู้ป่วย 14,160 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 21.74 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 1,085 ราย  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจำสัปดาห์ที่ 24 (ณ.วันที่ 22 มิถุนายน 2558 )

ข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากสำนักระบาด ปี 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2558 (สัปดาห์ที่ 24) พบผู้ป่วย 13,075 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 20.08 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 923 ราย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปากสัปดาห์ที่ 23 (วันที่ 14 มิถุนายน 2558)

ข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากสำนักระบาดวิทยา ปี 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2558 (สัปดาห์ที่ 23) พบผู้ป่วย 12,152 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 19.00 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 685 ราย...   อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปากสัปดาห์ที่ 22 (วันที่ 7 มิถุนายน 2558)

ข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากสำนักระบาดวิทยา ปี 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2558 (สัปดาห์ที่ 22) พบผู้ป่วย 11,467  ราย คิดเปนอัตราปวย 17.944 ตอแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 486 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย (จังหวัดสระบุรี)....  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่