เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน


 
สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 34 ณ วันที่ 3 กันยายน 2562

พบผู้ป่วย จำนวน 46,079 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 70.45 ต่อแสนประชากร  เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,787 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่...

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 33 ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562

พบผู้ป่วยจำนวน 43,292 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 66.19 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,907 ราย...  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่..

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 32 ณ วันที่ 20 สิงหาาคม 2562

พบผู้ป่วย จำนวน 40,385 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 61.74 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,464 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 31 ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562

พบผู้ป่วยสะสม จำนวน 37,921 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 57.98 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,773 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 30 ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562

พบผู้ป่วยสะสม จำนวน 35,148 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 53.74 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,503 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่...

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 29 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

พบผู้ป่วยสะสม จำนวน 32,654 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 49.92 ต่อแสนประชากร...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 28 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

พบผู้ป่วย จำนวน 29,075 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตรป่วย 44.45 ต่อแสนประชากร...อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 27 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

พบผู้ป่วย จำนวน 25,613 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตรป่วย 39.16 ต่อแสนประชากร...อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 26 ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

พบผู้ป่วย จำนวน 21,984 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 33.61 ต่อแสนประชากร...อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 24 ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562

พบผู้ป่วยจำนวน 16,053 ราย จาก 77 จังหวัด  คิดเป็นอัตราป่วย 24.54 ต่อแสนประชากร...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 23 ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562

พบผู้ป่วยจำนวน 14,294 ราย จาก 77 จังหวัด  คิดเป็นอัตราป่วย 21.85 ต่อแสนประชากร...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 22 ณ วันที่10 มิถุนายน 2562

พบผู้ป่วยสะสม 13,113 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 20.05 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 858 ราย...อ่านข้อมูลเพิมเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 20 ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562

พบผู้ป่วยสะสม 11,488 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 17.56 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 381 ราย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 19 ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

พบผู้ป่วยสะสม 11,107 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 16.98 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 332 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 18 ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

พบผู้ป่วยสะสม 10,775 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 16.47 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 345 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 17 ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2562

พบผู้ป่วยสะสม 10,430 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 15.94 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 285 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 16 ณ วันที่ 28 เมษายน 2562

พบผู้ป่วยสะสม 10,145 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 15.51 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 318 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 15 ณ วันที่ 21 เมษายน 2562

พบผู้ป่วยสะสม 9,827 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 15.02 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 452 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 14 ณ วันที่ 17 เมษายน 2562

พบผู้ป่วยสะสม 9,375 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 14.33 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 356 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 13 ณ วันที่ 10 เมษายน 2562

พบผู้ป่วยสะสม 9,019  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 13.03 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 496 รายอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้