เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน

E-Learning สำหรับผู้ดูแลเด็ก

 
 
 
สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 14 ณ วันที่ 17 เมษายน 2562

พบผู้ป่วยสะสม 9,375 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 14.33 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 356 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 13 ณ วันที่ 10 เมษายน 2562

พบผู้ป่วยสะสม 9,019  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 13.03 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 496 รายอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 12 ณ วันที่ 1 เมษายน 2562

พบผู้ป่วยสะสม 8,523  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 13.03 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 519 ราย..อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 11 ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562

พบผู้ป่วยสะสม 8,004  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 12.23 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 568 ราย สัปดาห์นี้มีเหตุการณ์เพิ่มเติม 1 เหตุการณ์ คือจังหวัดสมุทรปราการ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 50 ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 67,912  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 102.80 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,696 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 49 ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 67,122  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 101.61 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 906 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 48 ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 66,216  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 100.24 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 850 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 47 ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 65,366  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 98.95 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 999 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 46 ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

พบผู้ป่วยสะสม 64,367  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 97.44 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,048 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 45 ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

พบผู้ป่วยสะสม 63,319  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 95.85 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 833 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 44 ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

พบผู้ป่วยสะสม 62,486  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 94.59 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 4,304 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 43 ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

พบผู้ป่วยสะสม 58,182  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 88.07 ต่อแสนประชากร ลดลงกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,457 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 42 ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 60,639  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 91.79 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,160 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 41 ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 59,479  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 90.04 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,354 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 40 ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 58,125  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 87.92 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,344 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 39 ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 56,781  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 85.95 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,711 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 38 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

พบผู้ป่วยสะสม 55,070  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 84.17 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,439 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 37 ณ วันที่ 24 กันยายน 2561

พบผู้ป่วยสะสม 52,631  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 79.67 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 1,924 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 37 ณ วันที่ 17 กันยายน 2561

พบผู้ป่วยสะสม 50,707  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 76.76 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,210 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก สัปดาห์ที่ 35 ณ วันที่ 10 กันยายน 2561

พบผู้ป่วยสะสม 48,497  ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 73.67 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 2,129 ราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 5 ราย...อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้